Palveluumme Sisältyy

Hin­ta-arvioin­ti, asun­to­jen myyn­ti ja vuo­kraus, neu­von­ta, sijoi­tusa­sun­not, kiin­teis­tö­kau­pan laki­asiat ja pal­jon muuta!

Osaavaa kiinteistönvälitystä

Kaikki asunto- ja kiinteistökaupassa vastaan tulevat lakiasiat (esim. perintöasiat)

Hinta-arviointi

Ilmai­nen pal­ve­lu Uudellamaalla

Asuntojen vuokraus, luottotietojen tarkistus, sopimukset

Neuvonta

Kaik­ki kiin­teis­tön­vä­li­tyk­seen liit­ty­vät kysymykset

Sijoitusasunnot

Neu­von­ta ja sijoi­tus­koh­teen valinta

Helsingin Asuntovälitys LKV

Sateenkaarentie 22
00740 Helsinki

Toni Lindlöf, Laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä, vastaava hoitaja, YKV, LKV, LVV