Kotisi arvo ei ole vakio – siksi sillä on väliä, kuka sen myy.

Kiin­teis­tön­vä­li­tys Hel­sin­ki, Espoo, Vantaa

Olen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa ja sitä kaut­ta voin todel­la­kin sanoa hom­man ole­van hal­lus­sa. Vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na olen teh­nyt noin 900 asun­to­kaup­paa huip­pu­tu­lok­sin pää­pai­no­na Uuden­maan alue.

Lue lisääMyy­tä­vät kohteet

Mikäli harkitset kotisi myyntiä tai haluat vain tietää kotisi tämänhetkisen arvon,
soita tai kutsu meidät sitoumuksetta käymään.

Toni Lindlöf — Laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä, YKV, LKVLVV

Miel­tä­ni on usein askar­rut­ta­nut monet kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­la val­lit­se­vat käy­tän­nöt ja toi­min­ta­ta­vat. Kym­me­niä ker­to­ja olen mie­les­sä­ni aja­tel­lut, että tuon­kin asian voi­si teh­dä vähän eri taval­la ja siten tehok­kaam­min. Kun olen pis­tä­nyt aja­tuk­set käy­tän­töön, ovat ne tuo­neet sel­keäs­ti parem­pia lop­pu­tu­lok­sia ja lähes poik­keuk­set­ta erit­täin tyy­ty­väi­siä asiakkaita.

Nyt on uuden aika!

Näis­tä gee­neis­tä, rau­tai­ses­ta ammat­ti­tai­dos­ta ja lupauk­ses­ta antaa joka tilan­tees­sa kaik­ke­ni ollak­se­ni luot­ta­muk­sen arvoi­nen, syn­tyi alku­vuo­des­ta 2018 HEL­SIN­GIN ASUN­TO­VÄ­LI­TYS LKV – sopi­vas­ti eri­lai­nen ja taa­tus­ti teho­kas kiinteistönvälitysliike.

” Moni osaa esitellä — Minä myyn!

Helsingin Asuntovälitys LKV

Sateenkaarentie 22
00740 Helsinki

Toni Lindlöf, Laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä, vastaava hoitaja, YKV, LKV, LVV